Webinář: Meditace online

V dnešní době jsou lidé již od raného věku obklopováni hlukem a mnoha různými podněty, které je zaměstnávají. Moderní technologie na jednu stranu zrychlily komunikaci, na druhé straně náš život vystavují neustálému přístupu k novinkám a informacím, a to je velkým lákadlem nejen pro nás, ale i pro ty nejmenší. Lidé jsou také často vystaveny tlakům, nárokům a očekávání, jak ze strany společnosti, tak i od sebe samých. To vše může přinášet neklid a stres. Jak nám tedy pomoci udržet klid a nalézt rovnováhu mezi vnějším světem a vnitřním životem? Odpovědí může být právě meditace.

Webinář bude probíhat každé úterý a čtvrtek od 9:30 h.
Je určen pro žáky, učitele a přátele Máchovky od 10 let. :)

Co je to meditace?

Praxe meditace je celospolečenský fenomén, který má tisíce let staré kořeny v různých duchovních a filosofických systémech lidstva. Jde o univerzální moudrost, která může být praktikována v různých podobách a prostředích. Ty zahrnují i stovky škol po celém světě, neboť benefity z meditace mohou čerpat i děti od nízkého věku. Jde o jednoduché cvičení, které pomáhá meditujícímu setrvávat v přítomném okamžiku a zklidnit mysl.

Prospěch meditace

Co může meditace vaším dětem přinést? Výzkumy a mnohaleté zkušenosti uvádějí, že pravidelná meditace vede ke zklidnění, snižuje stres a úzkostné stavy. Speciálně u dětí meditace zlepšuje soustředění a je zvláště efektivní v eliminaci projevů hyperaktivity, ADHD a dalších poruch učení, které omezují schopnost koncentrace. Děti na meditaci reagují přirozeně, a skrze sebezkušenost se učí poznávat a přijímat se i přes své limity a handicapy. Pravidelně meditující děti uvádějí zlepšení osobní pohody (well-being), vykazují zvýšenou schopnost se učit novým věcem.

Meditaci povede Vladimír Volráb

Vladimír je husitský farář v Děčíně a zároveň učitel a národní koordinátor Světového společenství pro křesťankou meditaci. Pravidelně pořádá přednášky a úvody do meditace, vede meditační ústraní a studiu meditace se věnuje i v doktorském programu na UK. Je absolventem psychoterapeutického sebezkušenostního výcviku PCA.

více info: článek v magazínu Ego! (Hospodářské noviny, 23. 8. 2019)

kontakt:

  • e-mail: meditace@machovka.cz

  • tel.: 775 347 750

Připojení k webináři

Budeme využívat videokonferenci Google Meet. Pro přihlášení z počítače není nutná instalace (webová stránka se otevře v prohlížeči), pro účast na mobilním zařízení (telefonu) je nutná instalace aplikace Hangouts Meet.