Třídy

školní rok 2019/2020

Následující odkazy na třídy jsou z minulého školního roku.

Nejsou aktualizované!


První stupeň (2019/2020)

1.A

1.B

2.A

2.B

3.A

3.B

3.C

4.A

4.B

5.A

5.B

Druhý stupeň (2019/2020)

6.A

6.B

6.C

7.A

7.B

7.C

8.A

8.B

8.C

9.A

9.B

PODMÍNKY ZÁVĚREČNÉHO HODNOCENÍ

Vychází z vyhlášky MŠMT

1. Vysvědčení budou vypadat standardně, budou obsahovat známky ze všech předmětů nebo slovní hodnocení tam, kde je to takto nastavené.

2. K výslednému hodnocení za jednotlivé předměty není potřeba žádný minimální počet známek nebo podkladů.

3. Jako hlavní podklad pro výsledné hodnocení slouží práce žáků do 10. března (tedy práce z prezenční výuky).

4. Podpůrné, tedy jen doplňující jsou pro výsledné hodnocení také podklady získané v průběhu vzdělávání na dálku, pokud měl žák pro vzdělávání odpovídající podmínky. U vzdělávání na dálku lze zohlednit v hodnocení například:

  • Snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů.

  • Samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky.

  • Četbu související se zadanými úkoly.

  • Portfolia prací žáků, případně jejich další podklady (např. práce zadané prostřednictvím online vzdělávacího portálu školy), které umožnily žákům samotným formulovat výsledky, kterých dosáhli.

  • Zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku.

5. Nedostatek podkladů za období distanční výuky nemůže být sám o sobě důvod k tomu, aby byl žák nehodnocen nebo neprospěl.

6. Vysvědčení z tohoto pololetí se nebude brát v potazv rámci přijímacích zkoušek na střední školy v následujícím školním roce.

7. Forma předávání vysvědčení bude stanovena dle aktuální epidemiologické situace.