ZŠ MÁCHOVKA

Portál online výuky

Tato webová stránka slouží jako rozcestník pro online výuku ZŠ Máchovo náměstí Děčín.


V sekci Třídy v horní nabídce se dozvíte více informací o průběhu online výuky jednotlivých učitelů (komunikace, zadávání a odevzdávání prací, apod.).

V případě potřeby kontaktujte svého učitele prostřednictvím aplikace Škola Online nebo pracovního e-mailu (seznam zde).

PRAVIDLA PRO VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY

Z dokumentu MŠMT přímo uvádíme nejdůležitější body k zahájení provozu školy - vstup do budovy pouze:

 • Po předložení čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a rizikových faktorů.

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

 • Při vstupu bude změřena teplota a žák si vydezinfikuje ruce, pokud bude teplota zvýšená, bude kontaktován zákonný zástupce, který si žáka převezme.

 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostoráchroušky.

 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.

 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

 • Škola organizuje provoz v šatnách.PODMÍNKY ZÁVĚREČNÉHO HODNOCENÍ

Vychází z vyhlášky MŠMT

1. Vysvědčení budou vypadat standardně, budou obsahovat známky ze všech předmětů nebo slovní hodnocení tam, kde je to takto nastavené.

2. K výslednému hodnocení za jednotlivé předměty není potřeba žádný minimální počet známek nebo podkladů.

3. Jako hlavní podklad pro výsledné hodnocení slouží práce žáků do 10. března (tedy práce z prezenční výuky).

4. Podpůrné, tedy jen doplňující jsou pro výsledné hodnocení také podklady získané v průběhu vzdělávání na dálku, pokud měl žák pro vzdělávání odpovídající podmínky. U vzdělávání na dálku lze zohlednit v hodnocení například:

 • Snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů.

 • Samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky.

 • Četbu související se zadanými úkoly.

 • Portfolia prací žáků, případně jejich další podklady (např. práce zadané prostřednictvím online vzdělávacího portálu školy), které umožnily žákům samotným formulovat výsledky, kterých dosáhli.

 • Zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku.

5. Nedostatek podkladů za období distanční výuky nemůže být sám o sobě důvod k tomu, aby byl žák nehodnocen nebo neprospěl.

6. Vysvědčení z tohoto pololetí se nebude brát v potazv rámci přijímacích zkoušek na střední školy v následujícím školním roce.

7. Forma předávání vysvědčení bude stanovena dle aktuální epidemiologické situace.


Dobré zprávy... TIP DNE

Nepropadejte špatné náladě a raději si zacvičte. :) Zabere to pár minut a pokud máte čas a náladu zkuste si zacvičit s lektorkou v tomto videu. Napište mi, jak se vám to líbilo a co byste chtěli cvičit. Těším se na vaší odezvu. :) Vaše paní učitelka Mgr. Elena Golčeva


Postřehy, komentáře, návrhy na zlepšení: admin@machovka.cz

Poslední aktualizace: 12. 5. 2020